Camp Unge trenere

Under HL/OLL 2023 i Trondheim kan du få prøve deg som trener i forbindelse med Camp Unge trenere (CUT). CUT er en årlig camp for trenere i aldereren 17-25 år, som avholdes rett i forkant og under hvert HL/OLL. I samarbeid med Norges Orienteringsforbund (NOF), inviterer årets HL/OLL-arrangør 30 unge trenere.

Viktige merknader

Hvorfor melde seg på CUT?

Det er flere grunner til å melde seg på CUT, enten du brenner for o-sporten, vil bli trener, bli kjent med nye folk med felles interesser, eller ønsker å utvikle dine o-ferdigheter fra et litt annet ståsted enn i løypa. I tillegg til å trene ungdom, vil du få muligheten til å delta på sosiale aktiviteter og få tid til egentrening. O-sporten er helt avhengig av deg unge trenerspirer – for at sporten skal kunne utvikle seg!

Merk at:

Hva skjer under CUT?

Under CUT vil du få innføring i tema som trenerrollen, kommunikasjon, veiledning av unge, motivasjon- og teambuilding-øvelser, førstehjelp etc. Du vil deretter få muligheten til å praktisere din tilegnede kompetanse og erfaring gjennom å være leder for en treningsgruppe på opptil 20 deltagere i alderen 14-16 år under O-landsleiren. 

Mer info om årets CUT finnes på NOFs sine sider. Påmelding og invitasjon Camp Unge trenere i Eventor. Bli med da vel!